ગઝલ

સરળ   જીવનની  ભાષા  શીખવે  છે મા,
હવે  તો  મારા   માટે  બસ  જીવે  છે મા.

બધાંની     કેટલી     ચિંતા   રહે   એને
જમાડે   છે    બધાંને   ને   જમે   છે મા.

ખુશી    મારી,   હવે    તેને  ખુશી  આપે,
જરા   દુઃખી   હું  થાઉં  તો   રડે   છે મા.

બધું   ભૂલે  ભલે   એની  આ આંખો  પણ
હજી  મારો  આ  ચહેરો    ઓળખે   છે મા.

નજર   ઝાંપાથી  રસ્તા  પર  રહે  હરદમ,
પ્રતીક્ષા     હરઘડી    મારી   કરે  છે મા.

મળે  જન્નત   મને  બસ  માનાં  ચરણોમાં
ખુદા      તારી    કૃપાઓમાં   રહે   છે મા.

યશોદા,     આયશા   કે    હોય   આમેના,
હનીફ   મા   કોઇ  હો,   સૌને  ગમે  છે મા.

– હનીફ મેહરી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s