ગઝલ

અમે તો  રહ્યા બસ ફલાણા ફલાણા
કહ્યું  તે  જરા  ખસ  ફલાણા ફલાણા

અમારી છે  હસ્તી  અજાણી અજાણી
મળો યા લખો બસ ફલાણા ફલાણા

કદી  એ  મથુરા  તો  કાશી  કદી  એ
ફરે   છે  બનારસ   ફલાણા   ફલાણા

કદી  રામ  અલ્લાહ  જુદા  નથી  તો
કહે   કેમ   માણસ   ફલાણા  ફલાણા

કરી  એક  વસિયત   ફકરોએ  એવી
બની  જાય  વારસ  ફલાણા  ફલાણા

કદમ  એ  ઘડીએ  જ  થંભી  જવાના
કહું   છું   હવે   ધસ  ફલાણા  ફલાણા

– હનીફ મેહરી

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s