આંગળી ઊંચી કરો

 

કોણ    ચોરી   જાય  માખણ ?      આંગળી  ઊંચી કરો
હું  કે    કહાનો   કે તમે પણ ?       આંગળી  ઊંચી કરો

રોજની        ઘટમાળમાં    આ    જિંદગી    જીવાય  છે
અંત   વેળા  કઇ  છે  કારણ ?       આંગળી  ઊંચી કરો

શહેરમાં      તડકો    છે    તડકો,   કેટલો   તડકો  બધે
લીમડાવાળું     છે     આંગણ ?     આંગળી  ઊંચી કરો

છે  અલગ  ભાષા, અલગ  બોલી, અલગ છે  પ્રાંત પણ
દેશ  આ  એક,   એક   જણગણ      આંગળી  ઊંચી કરો

આંગળી       ઊંચી   કરો    એ    રીતથી   આજે  હનીફ
ગર્વ       સાથે     સૌ   કહે  જણ      આંગળી  ઊંચી કરો

  • હનીફ મહેરી
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s